Vi utför pålning av husgrunder m.m

Borrade RD-pålar (RD90–RD320) är pålar som installeras vid svåra mark- och miljöförhållanden. De består av ett längsgående stålrör som skarvas med gängade skarver (RD90-RD220) eller genom svetsning.

Pålarna kan borras genom alla naturliga jordskikt hela vägen in i berggrunden med små avvikelser i position och lutning.

Tillämpningar

  • Kontors- och affärsbyggnader
  • Industribyggnader
  • Bostadshus
  • Offentliga byggnader
  • Väg- och järnvägskonstruktioner samt broar.

Läs mer om pålning klicka här borrade-RD-mikropålar

Scroll to Top