Lösullsisolering i Skellefteå – Vi kan isolering med lösull

Vi utför lösullsisoleringar av vindsbjälklag och väggar vid tilläggsisolering och nyproduktion. Vi utför även torrsugning av gammal isolering som spån och dyl. Uppdragen är allt från små garagetak till stora industribyggnader.

Lösullsisoleringen InsulSafe har producerats och utvecklats inom Saint-Gobain koncernen under 20 års tid och är en väl beprövad produkt på världsmarknaden.

  • Vi är certifierade enligt kvalitetsprogrammet
  • Behörig Lösull, detta ger dig som kund:
  • Trygghet – installationen uppfyller gällande regelverk.
  • Enkelhet – isoleringen utförs med godkända, beprövade och väldokumenterade material. Du får en effektiv installation med minimal påverkan och en isolering med rätt kvalitet och egenskaper.

Säkert och kvalitetskontrollerat arbete. Medlemmarna har specialutbildad personal och genom Behörig Lösull kontrolleras företagets dokumentation och utförda arbete av oberoende kontrollanter.

Lösullsisolering – InsulSafe – Isover

  • Ren, säker och typgodkänd lösullsisolering av glasull
  • Obrännbart material
  • Euroklass A1
  • Isoleringen består till ca 80% av återvunnet material
  • Höga isoleringsvärden och effektiva arbetsutföranden

Kontakta oss om du vill veta mer och isolering med lösull.

Rulla till toppen